انتخاب صفحه

آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی بهترین مبدل برای تبدیل انرژی موجود در نور خورشید به انرژی گرمایی می باشد. با استفاده از این مبدل می توان آب برای مصارف بهداشتی و صنعتی را تا درجه مشخص گرم نمود و در مخزن مخصوص نگهداری کرد. آبگرمکن خورشیدی به دو دسته آبگرمکن لوله خلا و آبگرمکن صفحه تخت تقسیم می شود که آبگرمکن لوله خلا بیشتر برای مصارف بهداشتی و خانگی و آبگرمکن صفحه تخت بیشتر برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.