انتخاب صفحه

قیمت پکیج برق خورشیدی

لیست قیمت تجهیزات برق خورشیدی و نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به شرح زیر است. شما می توانید قیمت هر کدام از تجهیزات اصلی نیروگاه خورشیدی را از لیست زیر مشاهده نمایید. تمامی تجهیزات لیست موجود است. در صورت خرید تعداد از تجهیزات زیر درصد تخفیف همکاری لحاظ خواهد شد. برای...

لیست قیمت صفحه های خورشیدی

لیست قیمت تجهیزات برق خورشیدی و نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به شرح زیر است. شما می توانید قیمت هر کدام از تجهیزات اصلی نیروگاه خورشیدی را از لیست زیر مشاهده نمایید. تمامی تجهیزات لیست موجود است. در صورت خرید تعداد از تجهیزات زیر درصد تخفیف همکاری لحاظ خواهد شد. برای...

فروش پنل خورشیدی

فروش پنل خورشیدی فروش پنل خورشیدی – فروش پانل خورشیدی – فروش انواع پنل های خورشیدی – فروش صفحه خورشیدی – فروش پنل 12 ولتی خورشیدی – فروش پنل تولیدکننده برق – فروش سلول خورشیدی – فروشنده پنل های خورشیدی  سولار نیرو فروشنده...
انواع سلول خورشیدی و پنل خورشیدی

انواع سلول خورشیدی و پنل خورشیدی

به طور کلی پنل های خورشیدی از ماژول های خورشیدی کوچک تشکیل می شوند و این ماژول ها خود نیز سلول های خورشیدی است که انـرژی خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـی کننـد . شکل زیر طرحی از سلول خورشیدی ، ماژول خورشیدی , پنل خورشیدی و آرایه خورشیدی را نشان می دهد . سلول های خورشیدی...
پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

طراحی پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه به گونه ای است که باید مستقل از شبکه  برق سراسری عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا باشد . این واحد ها مستقیماً به بار متصل می شـوند و تمـام بـار را بـر خلاف سیستم های متصل به شبکه تامین می نمایند ....
پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

به منظور تقویت شبکه سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل های ایـن مشـکل می باشد . امروزه سیستم های برق خورشیدی متصـل بـه شـبکه...
کانکس با آبگرمکن خورشیدی

کانکس با آبگرمکن خورشیدی

کانکس با آبگرمکن خورشیدی نوعی از کانکس های سرویس بهداشتی است که بر روی سقف آن یک آبگرمکن خورشیدی به منظور گرم کردن آب با استفاده از انرژی موجود در نور خورشید قرار گرفته است . گفتنی است آبگرمکن های خورشیدی یکی از ارزشمند ترین و اقتصادی ترین تجهیزات مصرفی خورشیدی می...