تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۶۸۱۱۳۸ - ۰۲۱۸۸۴۵۸۶۱۹

شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۷ و پنجشنبه تا ۱۲:۳۰

پنل خورشیدی

قیمت پکیج برق خورشیدی

لیست قیمت تجهیزات برق خورشیدی و نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به شرح زیر است. شما می توانید قیمت هر کدام از تجهیزات اصلی نیروگاه خورشیدی را از لیست زیر مشاهده نمایید. تمامی تجهیزات لیست موجود است. در صورت خرید […]


پنل خورشیدی

لیست قیمت صفحه های خورشیدی

لیست قیمت تجهیزات برق خورشیدی و نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه به شرح زیر است. شما می توانید قیمت هر کدام از تجهیزات اصلی نیروگاه خورشیدی را از لیست زیر مشاهده نمایید. تمامی تجهیزات لیست موجود است. در صورت خرید […]


پنل خورشیدی

فروش پنل خورشیدی

فروش پنل خورشیدی فروش پنل خورشیدی – فروش پانل خورشیدی – فروش انواع پنل های خورشیدی – فروش صفحه خورشیدی – فروش پنل 12 ولتی خورشیدی – فروش پنل تولیدکننده برق – فروش سلول خورشیدی – فروشنده پنل های خورشیدی  […]


انواع سلول خورشیدی
مطالب آموزشی

انواع سلول خورشیدی و پنل خورشیدی

به طور کلی پنل های خورشیدی از ماژول های خورشیدی کوچک تشکیل می شوند و این ماژول ها خود نیز سلول های خورشیدی است که انـرژی خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـی کننـد . شکل زیر طرحی از سلول خورشیدی […]


پکیچ برق خورشیدی
مطالب آموزشی

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

طراحی پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه به گونه ای است که باید مستقل از شبکه  برق سراسری عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا باشد . این واحد ها مستقیماً به بار متصل […]


سیستم برق خورشیدی متصل به شبکه
مطالب آموزشی

پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

به منظور تقویت شبکه سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل های […]


کانکس با آبگرمکن خورشیدی
مطالب آموزشی

کانکس با آبگرمکن خورشیدی

کانکس با آبگرمکن خورشیدی نوعی از کانکس های سرویس بهداشتی است که بر روی سقف آن یک آبگرمکن خورشیدی به منظور گرم کردن آب با استفاده از انرژی موجود در نور خورشید قرار گرفته است . گفتنی است آبگرمکن های […]


To Top