تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۶۸۱۱۳۸ - ۰۲۱۸۸۴۵۸۶۱۹

شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۷ و پنجشنبه تا ۱۲:۳۰

آخرین به روزرسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

استراکچر

محصولات برند سولارنیرو

سازه ۲ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم تیپ سبک سری یک ردیف قیمت ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

سازه ۳ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم تیپ سبک سری یک ردیف قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان


سازه ۸ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان

سازه ۱۰ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان

سازه ۱۶ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان


سازه یک پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۵۶۰,۰۰۰ تومان

سازه دو پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۸۴۰,۰۰۰ تومان

سازه سه پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

سازه چهار پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان


سازه یک ردیف تیپ سنگین مناسب ۲ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

سازه یک ردیف تیپ سنگین مناسب ۳ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۴ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۶ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۸ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان


کلمپ میانی یا انتهایی آلمینیومی آنودایز شده عرض 5 سانتی متر مناسب پنل 40 میلی متر - حداقل سفارش 50 عدد سری تجهیزات قیمت ۹,۵۰۰ تومان

کلمپ انتهایی آلمینیومی آنودایز شده عرض 4 سانتی متر مناسب پنل 35 میلی متر - حداقل سفارش 50 عدد سری تجهیزات قیمت ۹,۵۰۰ تومان

باتری

محصولات برند صباباتری

باتری 4 آمپرساعت 12 ولت - سفارشی با تحویل حداکثر 10 روزه قیمت ۳۵۰,۰۰۰ تومان

باتری 7.5 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۵۲۰,۰۰۰ تومان

باتری 9 آمپرساعت 12 ولت - سفارشی با تحویل حداکثر 10 روزه قیمت ۵۶۰,۰۰۰ تومان

باتری 12 آمپرساعت 12 ولت - سفارشی با تحویل حداکثر 10 روزه قیمت ۷۰۰,۰۰۰ تومان

باتری 18 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

باتری 28 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان

باتری 42 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

باتری 65 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان


باتری 100 آمپرساعت 12 ولت سری دیپ سایکل قیمت ۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان


باتری 155 آمپرساعت 12 ولت - سفارشی با تحویل حداکثر 10 روزه قیمت ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

باتری 200 آمپرساعت 12 ولت - سفارشی با تحویل حداکثر 10 روزه قیمت ۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند سپاهان

باتری 100 آمپر ساعت 12 ولت - ژل دیپ سایکل با یکسال گارانتی سری Civolex قیمت ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Oliter

باتری 100 آمپرساعت 12 ولت - بدون کارتن سری ژل دیپ سایکل قیمت ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی 290 وات مونوکریستال برند NST با تکنولوژی Perc - فروش تک قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 260 وات پلی کریستال برند NST - فروش تک قیمت ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 270 وات پلی کریستال برند NST - فروش تک قیمت ۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند AE SOLAR سری 60 سلولی

پنل خورشیدی 275 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمان - فروش تک قیمت ۴,۲۳۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 275 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمان - بیش از ۱۰ عدد قیمت ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 275 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمان - فروش پالت قیمت ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند AE SOLAR سری 72 سلولی

پنل خورشیدی 330 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمانی - فروش تک قیمت ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 330 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمانی - بیش از ۱۰ عدد قیمت ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 330 وات پلی کریستال AE SOLAR آلمانی - فروش پالت قیمت ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند AE SOLAR سری 120 سلولی

پنل خورشیدی 370 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - فروش تک قیمت ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 370 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - بیش از ۱۰ عدد قیمت ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 370 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - فروش پالت قیمت ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند AE SOLAR سری 108 سلولی

پنل خورشیدی 400 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - فروش تک قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 400 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - بیش از ۱۰ عدد قیمت ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 400 وات مونوکریستال برند AE SOLAR - فروش پالت قیمت ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان


پنل خورشیدی 550 وات مونوکریستال برند AESOLAR - فروش تک قیمت ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی ریزوات

محصولات برند AE SOLAR

پنل خورشیدی 165 وات پلی کریستال برند AE SOLAR آلمان قیمت ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Yingli

پنل 10 وات پلی کریستال قیمت ۴۳۰,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات پلی کریستال قیمت ۶۱۰,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات پلی کریستال قیمت ۹۸۰,۰۰۰ تومان

پنل 60 وات پلی کریستال قیمت ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

پنل 90 وات پلی کریستال قیمت ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان

پنل 50 وات مونو کریستال قیمت ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

پنل 200 وات مونو کریستال قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Dokio

پنل خورشیدی 60 وات مونوکریستال قیمت ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند ISOLA

پنل 10 وات مونوکریستال قیمت ۴۷۰,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات مونوکریستال قیمت ۷۴۰,۰۰۰ تومان

پنل 30 وات مونوکریستال قیمت ۹۸۰,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات مونوکریستال قیمت ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

پنل 50 وات مونوکریستال قیمت ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

پنل 80 وات مونوکریستال قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پنل 100 وات مونوکریستال قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

پنل 150 وات مونوکریستال قیمت ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند TOPRAY

پنل 10 وات پلی کریستال قیمت ۳۹۰,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات پلی کریستال قیمت ۶۷۰,۰۰۰ تومان

پنل 30 وات پلی کریستال قیمت ۸۰۰,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات پلی کریستال قیمت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

پنل 80 وات پلی کریستال قیمت ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر MPPT

محصولات برند EPEVER

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل DR2210 با شارژر 1 آمپر کمکی باتری ماشین سری DuoRacer قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل DR3210 با شارژر 1 آمپر کمکی باتری ماشین سری DuoRacer قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12 ولت مدل DR3106 با شارژر 1 آمپر کمکی باتری ماشین سری DuoRacer قیمت ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer1210A سری TRACER قیمت ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer2210A سری TRACER قیمت ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer3210A سری TRACER قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer4210A سری TRACER قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 50 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer5415AN سری TRACER قیمت ۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer6415AN سری TRACER قیمت ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 80 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer8415AN سری TRACER قیمت ۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 100 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer10415AN سری TRACER قیمت ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA1210N سری XTRA قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA2210N سری XTRA قیمت ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA3210N سری XTRA قیمت ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA4210N سری XTRA قیمت ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA2206N سری XTRA قیمت ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 150ولتی 30 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA3215N سری XTRA قیمت ۳,۲۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 150ولتی 40 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA4215N سری XTRA قیمت ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24/48 ولت مدل XTRA3415N سری XTRA قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24/48 ولت مدل XTRA4415N سری XTRA قیمت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer2210CN سری TRACER قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON1206N-DB سری TRIRON قیمت ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON1206N-DS سری TRIRON قیمت ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON2210N-DS-UCS سری TRIRON قیمت ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON3210N-DS-UCS سری TRIRON قیمت ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

شارژکنترلر 10 آمپر 24 ولت قیمت ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر PWM

محصولات برند EPEVER

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512E سری LS قیمت ۳۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512EU (دارای USB) سری LS قیمت ۳۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۳۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012E سری LS قیمت ۴۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024E سری LS قیمت ۴۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012EU (دارای USB) سری LS قیمت ۴۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۴۹۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۶۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024E سری LS قیمت ۶۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۷۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۸۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل LS3024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل VS1024A سری VS قیمت ۷۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل VS1024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۷۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل VS2024A سری VS قیمت ۹۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل VS2024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024A سری VS قیمت ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 12/24 ولت مدل VS4524AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 12/24 ولت مدل VS6024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 48 ولت مدل VS3048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 48 ولت مدل VS4548AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 48 ولت مدل VS6048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر/شارژر

محصولات برند DARDA

سانورتر 2000 وات تمام سینوسی با شارژر 60 آمپر 24 ولت MPPT تولید کره جنوبی سری DKS قیمت ۲۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

سانورتر 3000 وات تمام سینوسی با شارژر 60 آمپر 24 ولت MPPT تولید کره جنوبی سری DKS قیمت ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سانورتر 3000 وات تمام سینوسی با شارژر 30 آمپر 48 ولت MPPT تولید کره جنوبی سری DKS قیمت ۳۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند EPEVER

سانورتر مدل UP1000-M3212 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 12 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1000-M3222 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1500-M3222 توان خروجی اینورتر 1.5KVA معادل 1200 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP2000-M3322 توان خروجی اینورتر 2KVA معادل 1600 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M3322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M6322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M2142 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 20 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 10 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M6342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۲۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان


سانورتر مدل UP5000-HM8042 توان خروجی اینورتر 5000 وات شارژکنترلر 80 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 60 آمپر و قابلیت کار بدون باتری سری Upower - HI قیمت ۳۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر شبه سینوسی

محصولات برند Darda

اینورتر 400 وات 12 ولت فندکی سری DP قیمت ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 500 وات 12 ولت سری DP قیمت ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 ولت سری DP قیمت ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2500 وات 24 ولت سری DP قیمت ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند سانکس

اینورتر 300 وات 12 ولت قیمت ۶۷۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

اینورتر 200 وات 12 ولت سری CAR قیمت ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 800 وات 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1200 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1600 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۵,۷۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2500 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر تمام سینوسی

محصولات برند Darda

اینورتر 600 وات 24 ولت سری KEY قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان


اینورتر 1000 وات 12ولت سری DK قیمت ۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 24 ولت سری DK قیمت ۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 48 ولت سری DK قیمت ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1200 وات 12 ولت سری DK قیمت ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 ولت سری DK قیمت ۱۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 24 ولت سری DK قیمت ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری DK قیمت ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری DK قیمت ۱۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5000 وات 24 ولت سری DK قیمت ۳۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند EPEVER

اینورتر 350 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری IP قیمت ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری IP قیمت ۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان


اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 48 ولت سری SHI قیمت ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری SHI قیمت ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان


اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

اینورتر 300 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری P قیمت ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری P قیمت ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری P قیمت ۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری P قیمت ۱۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 24 ولت سری P قیمت ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر متصل به شبکه

محصولات برند Kaco

اینورتر 5 کیلووات تکفاز مدل NX1 M2 قیمت ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 50 کیلووات سه فاز سری Blueplanet TL3 قیمت ۱۲۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 105 کیلووات سه فاز سری Blueplanet TL4 قیمت ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 155 کیلووات سه فاز سری Blueplanet TL5 قیمت ۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند فرونیوس

اینورتر 5 کیلووات تک فاز سری Light قیمت ۳۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5 کیلووات تک فاز سری Full قیمت ۴۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5 کیلووات سه فاز سری Light قیمت ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5 کیلووات سه فاز سری Full قیمت ۵۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 10 کیلووات سه فاز سری Light قیمت ۶۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 10 کیلووات سه فاز سری Full قیمت ۶۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 15 کیلووات سه فاز سری Light قیمت ۷۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 15 کیلووات سه فاز سری Full قیمت ۷۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 20 کیلووات سه فاز سری Light قیمت ۸۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 20 کیلووات سه فاز سری Full قیمت ۸۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 25 کیلووات سه فاز سری Light ECO قیمت ۸۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 25 کیلووات سه فاز سری Full ECO قیمت ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 100 کیلووات سه فاز سری TAURO قیمت ۲۲۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب

محصولات برند Dina

پمپ شناور 250 وات 24 ولت با هد 20 متر و قطر لوله 1 اینچ - دبی 1.2 متر مکعب در ساعت قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تابلو برق

محصولات برند PROJOY

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز قیمت ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ سه فاز قیمت ۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تک فاز قیمت ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 10 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 15 کیلووات سه استرینگ/ سه فاز قیمت ۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 20 کیلووات چهار استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز - اقتصادی قیمت ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تکفاز - اقتصادی قیمت ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پک قابل حمل

پک خورشیدی قابل حمل با پنل 20 وات و باتری 7 آمپر ساعت مدل S2007 قیمت ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان

پک خورشیدی قابل حمل با پنل 30 وات و باتری 18 آمپر ساعت مدل M3018 قیمت ۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان

شارژر برق شهر مناسب پک خورشیدی قابل حمل قیمت ۱۴۰,۰۰۰ تومان

مبدل فندکی جهت اتصال اینورتر مناسب پک خورشیدی قابل حمل قیمت ۶۷,۰۰۰ تومان

روشنایی

لامپ 12 تا 36 ولت 5 وات DC برند تورچ قیمت ۵۶,۰۰۰ تومان

لامپ 12 تا 36 ولت 7 وات DC برند تورچ قیمت ۶۲,۰۰۰ تومان

لامپ 12 تا 36 ولت 12 وات DC برند تورچ قیمت ۷۳,۰۰۰ تومان

لامپ 12 ولت 12 وات DC برند ویلیون قیمت ۶۲,۰۰۰ تومان

لامپ 12 ولت 9 وات DC قیمت ۵۶,۰۰۰ تومان

پرژکتور 10 وات LED ولتاژ 12 ولت IP66 قیمت ۲۳۰,۰۰۰ تومان

سایر تجهیزات

سیم نمره 4 مخصوص نیروگاه خورشیدی برند هدایت (کلاف 50 متری و 100 متری) قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان

سیم نمره 6 مخصوص نیروگاه خورشیدی برند هدایت (کلاف 50 متری و 100 متری) قیمت ۲۲,۳۰۰ تومان

ارستر 600 ولت DC کلاس C برند PROJOY قیمت ۹۵۰,۰۰۰ تومان

ارستر 1000 ولت DC کلاس C برند PROJOY قیمت ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز + نول کلاس C برند PROJOY قیمت ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

ارستر تکفاز + نول کلاس C سری Slim برند PROJOY قیمت ۸۳۰,۰۰۰ تومان

فیوز سیلندری 15 آمپر 1000 ولت gPV سایز 10x38 برند PROJOY قیمت ۹۵,۰۰۰ تومان

هولدر فیوز سیلندری 1000 ولت سایز 10x38 برند PROJOY قیمت ۹۵,۰۰۰ تومان

فیوز سیلندری 20 آمپر 1500 ولت gPV سایز 10x85 برند PROJOY قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هولدر فیوز سیلندری 1500 ولت سایز 10x85 برند PROJOY قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیوز 15 آمپر سیلندری نوع gPV برند ETI قیمت ۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیوز 20 آمپر سیلندری نوع gPV برند ETI قیمت ۱۳۰,۰۰۰ تومان

پایه فیوز سیلندری 10x38 نوع gPV برند ETI - دو پل قیمت ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کانکتور تک به تک MC4 جفت نری و مادگی برند PNTECH - فروش تک قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان

کانکتور تک به تک MC4 جفت نری و مادگی برند PNTECH - بالای ۱۰۰ عدد قیمت ۴۷,۰۰۰ تومان

کانکتور تک به تک MC4 جفت نری و مادگی برند PNTECH - بالای ۵۰۰ عدد قیمت ۴۳,۰۰۰ تومان

کانکتور دو به یک MC4 سیم دار جفت نری و مادگی برند PNTECH قیمت ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کانکتور سه به یک MC4 سیم دار جفت نری و مادگی برند PNTECH قیمت ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کانکتور چهار به یک MC4 سیم دار جفت نری و مادگی PNTECH قیمت ۳۹۰,۰۰۰ تومان

پین کانکتور MC4 جفت نری و مادگی برند PNTECH قیمت ۱۶,۷۰۰ تومان

کانکتور دو به یک MC4 بدون سیم جفت نری و مادگی قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کانکتور سه به یک MC4 بدون سیم جفت نری و مادگی قیمت ۲۵۰,۰۰۰ تومان

سرج ارستر DC ولتاژ 1000 ولت برند Suntree قیمت ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارستر تکفاز + نول کلاس C برند Suntree قیمت ۸۴۰,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز بدون نول کلاس C برند Suntree قیمت ۹۵۰,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز + نول کلاس C برند Suntree قیمت ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 50 آمپر AC تیپ B برند Suntree قیمت ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 40 آمپر AC تیپ B برند Suntree قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 25 آمپر AC تیپ B برند Suntree قیمت ۲۹۰,۰۰۰ تومان

موجودی محدود

پنل خورشیدی 60 وات پلی کریستال برند EVEREXCEED - تعداد ۱ عدد قیمت ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات تمام سینوسی Intelligent‌ با نمایشگر - تعداد ۱ عدد - نمایشگاهی قیمت ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان

To Top