تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۶۸۱۱۳۸ - ۰۲۱۸۸۴۵۸۶۱۹

شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۷ و پنجشنبه تا ۱۲:۳۰

به روز رسانی تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰

استراکچر

محصولات برند سولارنیرو

سازه ۳ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری یک ردیف قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان


سازه ۶ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان

سازه ۸ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان

سازه ۱۰ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان

سازه ۱۶ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان


سازه 6 پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و کلمپ - مناسب پنل های 400 وات به بالا سری دو ردیف ریلی قیمت ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سازه 8 پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و کلمپ - مناسب پنل های 400 وات به بالا سری دو ردیف ریلی قیمت ۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان

سازه 10 پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و کلمپ - مناسب پنل های 400 وات به بالا سری دو ردیف ریلی قیمت ۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان

سازه 12 پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و کلمپ - مناسب پنل های 400 وات به بالا سری دو ردیف ریلی قیمت ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سازه 14 پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و کلمپ - مناسب پنل های 400 وات به بالا سری دو ردیف ریلی قیمت ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان


سازه یک پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۵۵۶,۰۰۰ تومان

سازه دو پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۸۳۳,۰۰۰ تومان

سازه سه پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

سازه چهار پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان


کلمپ میانی / انتهایی آلمینیومی آنودایز شده عرض 5 سانتی متر مناسب پنل 40 میلی متر سری تجهیزات قیمت ۸۳,۰۰۰ تومان

کلمپ انتهایی آلمینیومی آنودایز شده عرض 4 سانتی متر مناسب پنل 35 میلی متر سری تجهیزات قیمت ۸۹,۰۰۰ تومان


محصولات برند برند خارجی

سازه ۳ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری یک ردیف قیمت ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان

باتری

محصولات برند یورونت

باتری 100 آمپر ساعت 12 ولت دیپ سایکل ژل سری ژل دیپ سایکل قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند آیبیزا

باتری 18 آمپر ساعت 12 ولت سری سیلد لید اسید قیمت ۹۵۲,۰۰۰ تومان


محصولات برند صباباتری

باتری 7.5 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۴۷۳,۰۰۰ تومان

باتری 18 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

باتری 28 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

باتری 42 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان

باتری 65 آمپرساعت 12 ولت قیمت ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان


باتری 100 آمپرساعت 12 ولت سری دیپ سایکل قیمت ۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Civolex

باتری 100 آمپر ساعت 12 ولت - ژل دیپ سایکل با یکسال گارانتی قیمت ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Oliter

باتری 65 آمپرساعت 12 ولت سری ژل دیپ سایکل قیمت ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

باتری 100 آمپرساعت 12 ولت سری ژل دیپ سایکل قیمت ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان

باتری 150 آمپرساعت 12 ولت سری ژل دیپ سایکل قیمت ۹,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی 280 وات پلی کریستال برند Restar - فروش تک قیمت ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 290 وات مونوکریستال برند NST با تکنولوژی Perc - فروش تک قیمت ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 290 وات مونوکریستال برند NST با تکنولوژی Perc - فروش تعداد قیمت ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 335 وات پلی کریستال برند ECONESS - فروش تک قیمت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 315 وات پلی کریستال برند Shinsung کره جنوبی قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 330 وات پلی کریستال برند Sunova - فروش تک قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 330 وات پلی کریستال برند Sunova - فروش پالت قیمت ۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 380 وات مونوکریستال برند Suntech سری Halfcell Perc - فروش تک قیمت ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 380 وات مونوکریستال برند Suntech سری Halfcell Perc - فروش پالت قیمت ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان

مونوکریستال 395 وات برند JA Solar - فروش تک قیمت ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مونوکریستال 395 وات برند JA Solar - فروش پالت قیمت ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 450 وات مونوکریستال برند AESOLAR فروش تک قیمت ۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 450 وات مونوکریستال برند AESOLAR فروش پالت قیمت ۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی ریزوات

محصولات برند Yingli

پنل 10 وات پلی کریستال قیمت ۳۶۷,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات پلی کریستال قیمت ۵۲۲,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات پلی کریستال قیمت ۸۴۴,۰۰۰ تومان

پنل 60 وات پلی کریستال قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پنل 90 وات پلی کریستال قیمت ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان

پنل 150 وات پلی کریستال قیمت ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان

پنل 25 وات مونو کریستال قیمت ۷۳۵,۰۰۰ تومان

پنل 30 وات مونو کریستال قیمت ۸۴۹,۰۰۰ تومان


محصولات برند Dokio

پنل خورشیدی 20 وات مونوکریستال قیمت ۶۱۳,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 60 وات مونوکریستال قیمت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند ISOLA

پنل 10 وات مونوکریستال قیمت ۴۳۴,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات مونوکریستال قیمت ۶۷۶,۰۰۰ تومان

پنل 30 وات مونوکریستال قیمت ۸۹۴,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات مونوکریستال قیمت ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

پنل 50 وات مونوکریستال قیمت ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پنل 80 وات مونوکریستال قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

پنل 100 وات مونوکریستال قیمت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

پنل 200 وات مونوکریستال قیمت ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند TOPRAY

پنل 10 وات پلی کریستال قیمت ۳۸۰,۰۰۰ تومان

پنل 20 وات پلی کریستال قیمت ۶۳۳,۰۰۰ تومان

پنل 30 وات پلی کریستال قیمت ۷۴۱,۰۰۰ تومان

پنل 40 وات پلی کریستال قیمت ۹۵۳,۰۰۰ تومان

پنل 50 وات پلی کریستال قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

پنل 80 وات پلی کریستال قیمت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

پنل 100 وات پلی کریستال قیمت ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

پنل 120 وات پلی کریستال قیمت ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان

پنل 150 وات پلی کریستال قیمت ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Topsolar

پنل 80 وات مونوکریستال قیمت ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر MPPT

محصولات برند EPEVER

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer1210A سری TRACER قیمت ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer2210A سری TRACER قیمت ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer3210A سری TRACER قیمت ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer4210A سری TRACER قیمت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 50 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer5415AN سری TRACER قیمت ۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer6415AN سری TRACER قیمت ۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 80 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer8415AN سری TRACER قیمت ۱۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 100 آمپر 12/24/48 ولت مدل Tracer10415AN سری TRACER قیمت ۱۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA1210N سری XTRA قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA2210N سری XTRA قیمت ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA3210N سری XTRA قیمت ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA4210N سری XTRA قیمت ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA2206N سری XTRA قیمت ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 150ولتی 30 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA3215N سری XTRA قیمت ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 150ولتی 40 آمپر 12/24 ولت مدل XTRA4215N سری XTRA قیمت ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24/48 ولت مدل XTRA3415N سری XTRA قیمت ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 40 آمپر 12/24/48 ولت مدل XTRA4415N سری XTRA قیمت ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل Tracer2210CN سری TRACER قیمت ۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON1206N-DB سری TRIRON قیمت ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل TRIRON1206N-DS سری TRIRON قیمت ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

شارژکنترلر 10 آمپر 24 ولت قیمت ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر PWM

محصولات برند EPEVER

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512E سری LS قیمت ۲۹۹,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512EU (دارای USB) سری LS قیمت ۳۳۲,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۳۳۲,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012E سری LS قیمت ۳۷۱,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024E سری LS قیمت ۳۹۶,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012EU (دارای USB) سری LS قیمت ۴۰۹,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۴۵۴,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۵۵۹,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024E سری LS قیمت ۵۶۴,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۶۴۱,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۷۴۷,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل LS3024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۹۲۷,۰۰۰ تومان


شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل VS1024A سری VS قیمت ۶۵۳,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل VS1024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۷۰۹,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل VS2024A سری VS قیمت ۸۹۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل VS2024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۹۴۶,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024A سری VS قیمت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 12/24 ولت مدل VS4524AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 12/24 ولت مدل VS6024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 48 ولت مدل VS3048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 48 ولت مدل VS4548AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 48 ولت مدل VS6048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر/شارژر

محصولات برند Growatt

سانورتر 3KW با شارژر 30 آمپر 48 ولت MPPT با قابلیت موازی سازی و شارژر 15 آمپر برق شهر قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند EPEVER

سانورتر مدل UP1000-M3212 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 12 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1000-M3222 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1500-M3222 توان خروجی اینورتر 1.5KVA معادل 1200 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP2000-M3222 توان خروجی اینورتر 2KVA معادل 1600 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M3322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M6322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M2142 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 20 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 10 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M6142 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 10 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M6342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M8342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 80 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۲۵,۷۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر شبه سینوسی

محصولات برند ویلیون

اینورتر 500 وات 12 ولت قیمت ۶۱۱,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

اینورتر 100 وات 12 ولت فندکی سری CAR قیمت ۶۳۳,۰۰۰ تومان

اینورتر 200 وات 12 ولت سری CAR قیمت ۹۹۲,۰۰۰ تومان

اینورتر 300 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 800 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1200 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1600 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2500 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 24 ولت سری CAR قیمت ۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 48 ولت سری CAR قیمت ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5000 وات 24 ولت سری CAR قیمت ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5000 وات 48 ولت سری CAR قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر تمام سینوسی

محصولات برند EPEVER

اینورتر 350 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری IP قیمت ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری IP قیمت ۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان


اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 48 ولت سری SHI قیمت ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری SHI قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری SHI قیمت ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری SHI قیمت ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان


اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Carspa

اینورتر 300 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 ولت سری P قیمت ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری P قیمت ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری P قیمت ۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری P قیمت ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری P قیمت ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 24 ولت سری P قیمت ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 48 ولت سری P قیمت ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب

محصولات برند دلفین

پمپ شناور 400 وات با هد 50 متر و قطر لوله 1 اینچ - دبی 3 متر مکعب در ساعت قیمت ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند Dina

پمپ شناور 250 وات 24 ولت با هد 20 متر و قطر لوله 1 اینچ - دبی 1.2 متر مکعب در ساعت قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تابلو برق

محصولات برند Suntree

نیروگاه ۵ کیلووات تک فاز تک استرینگ قیمت ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۵ کیلووات تک فاز دو استرینگ قیمت ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۵ کیلووات سه فاز تک استرینگ قیمت ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۵ کیلووات سه فاز دو استرینگ قیمت ۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۱۰ کیلووات دو استرینگ قیمت ۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۱۵ کیلووات سه استرینگ قیمت ۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه ۲۰ کیلووات چهار استرینگ قیمت ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند PROJOY

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ سه فاز قیمت ۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تک فاز قیمت ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 10 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 15 کیلووات سه استرینگ/ سه فاز قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 20 کیلووات چهار استرینگ/ سه فاز قیمت ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند ETI

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز قیمت ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ سه فاز قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تک فاز قیمت ۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 10 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 15 کیلووات سه استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 20 کیلووات چهار استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان


محصولات برند ETE

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز قیمت ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ سه فاز قیمت ۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تک فاز قیمت ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 10 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 15 کیلووات سه استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 20 کیلووات چهار استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

روشنایی

لامپ 12 تا 36 ولت 5 وات DC برند تورچ قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان

لامپ 12 تا 36 ولت 7 وات DC برند تورچ قیمت ۵۶,۰۰۰ تومان

لامپ 12 تا 36 ولت 12 وات DC برند تورچ قیمت ۶۷,۰۰۰ تومان

لامپ 12 ولت 12 وات DC برند ویلیون قیمت ۵۶,۰۰۰ تومان

لامپ 12 ولت 9 وات DC قیمت ۵۰,۰۰۰ تومان

پرژکتور 90 وات با پنل خورشیدی و باتری داخلی - سنسور PIR قیمت ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پرژکتور 20 وات LED ولتاژ 12/24 ولت خودکار برند صبالایت قیمت ۶۶۷,۰۰۰ تومان

سایر تجهیزات

سیم نمره 4 مخصوص نیروگاه خورشیدی برند هدایت (کلاف 50 متری و 100 متری) قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان

ارستر 1000 ولت DC کلاس C برند PROJOY قیمت ۹۸۹,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز + نول کلاس C برند PROJOY قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

ارستر تکفاز + نول کلاس C سری Slim برند PROJOY قیمت ۶۵۶,۰۰۰ تومان

فیوز سیلندری 15 آمپر gPV به همراه هولدر 1000 ولت برند PROJOY قیمت ۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز 15 آمپر سیلندری نوع gPV برند ETI قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیوز 15 آمپر سیلندری نوع gPV برند ETI به همراه پایه فیوز 10x38 قیمت ۱۹۹,۰۰۰ تومان

فیوز 15 آمپر سیلندری نوع gPV برند ETI به همراه پایه فیوز 10x38 - پک دوبل قیمت ۳۹۹,۰۰۰ تومان

کانکتور تک به تک MC4 جفت نری و مادگی قیمت ۵۴,۰۰۰ تومان

کانکتور دو به یک MC4 جفت نری و مادگی قیمت ۱۲۸,۰۰۰ تومان

کانکتور سه به یک MC4 جفت نری و مادگی قیمت ۲۴۴,۰۰۰ تومان

کانکتور چهار به یک MC4 جفت نری و مادگی قیمت ۳۰۰,۰۰۰ تومان

سرج ارستر DC ولتاژ 1000 ولت برند Suntree قیمت ۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

ارستر تکفاز + نول کلاس C برند Suntree قیمت ۸۳۳,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز بدون نول کلاس C برند Suntree قیمت ۹۴۴,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز + نول کلاس C برند Suntree قیمت ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر AC برند ETI قیمت ۱۸۳,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 50 آمپر AC برند Suntree قیمت ۲۳۳,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 40 آمپر AC برند Suntree قیمت ۲۱۱,۰۰۰ تومان

کلید مینیاتوری چهارپل 25 آمپر AC برند Suntree قیمت ۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجودی محدود

پنل خورشیدی 30 وات پلی کریستال برند Zytech - تعداد ۱ عدد قیمت ۸۳۳,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 60 وات پلی کریستال برند EVEREXCEED - تعداد ۱ عدد قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 5 وات پلی کریستال برند MAXCEL - تعداد ۱ عدد قیمت ۲۲۲,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات تمام سینوسی Intelligent‌ با نمایشگر - تعداد ۱ عدد - نمایشگاهی قیمت ۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 310 وات مونوکریستال برند AESOLAR آلمان - سری Hotspot Free - تعداد ۱ عدد قیمت ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 340 وات پلی کریستال برند AESOLAR آلمان - تعداد ۱ عدد قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی 375 وات مونوکریستال برند Suntech سری Halfcell Perc قیمت ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه

سانورتر مدل UP3000-M6322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M3322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1500-M3222 توان خروجی اینورتر 1.5KVA معادل 1200 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت تمام سینوسی برند EPEVER سری SHI قیمت ۱۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت تمام سینوسی برند EPEVER سری IP قیمت ۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 24 ولت تمام سینوسی برند EPEVER سری IP قیمت ۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 24 ولت تمام سینوسی برند EPEVER سری IP قیمت ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

ارستر 1000 ولت DC کلاس C برند PROJOY - حداقل خرید 5 عدد قیمت ۸۸۹,۰۰۰ تومان

ارستر سه فاز + نول کلاس C برند PROJOY - حداقل خرید 5 عدد قیمت ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ارستر تکفاز + نول کلاس C سری Slim برند PROJOY - حداقل خرید 5 عدد قیمت ۵۸۹,۰۰۰ تومان

To Top