موتور برق

موتور برق

موتور برق یا ژنراتور، مبدلی برای تولید انرژی الکتریکی است که به طور معمول از یک موتور بنزینی، گازوئیلی یا گازی بهره می برد تا با سوزاندن انرژی موجود در مواد یک ژنراتور را به حرکت در بیاورند. به طور معمول موتور برق در دو نوع خروجی تک فاز و سه فاز به بازار عرضه می شود که در توان های بالا از گازوئیل جایگزین بنزین استفاده می شود