باتری

باتری

باتری قطعه ای مهم جهت ذخیره سازی انرژی در نیروگاه برق خورشیدی جدا از شبکه است. در ساعاتی از شبانه روز که نور خورشید در دسترس نیست، پنل های خورشیدی غیر فعال شده و باتری است که انرژی ذخیره شده را در اختیار تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی قرار می دهد. باتری های مورد استفاده در نیروگاه برق خورشیدی از نوع VRLA یا ژل با ویژگی دیپ سایکل هستند.