تابلو برق حفاظتی AC/DC نیروگاه خورشیدی

تابلو برق حفاظتی AC/DC نیروگاه خورشیدی

به منظور حفاظت از تجهیزات نیروگاه خورشیدی در مقابل اضافه بار، اتصال کوتاه و ولتاژ و جریان ناگهانی ناشی از صاعقه از تابلو برق حفاظتی AC/DC استفاده می شود که تابلو برق DC مابین پنل خورشیدی و اینورتر و تابلو برق AC مابین اینورتر و شبکه برق قرار می گیرد.

داخل هر تابلو برق تجهیزات حفاظتی مانند فیوز های سیلندری نوع gPV، سرج ارستر، کلید مینیاتوری و … قرار گرفته است.

نمایش یک نتیجه