تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۶۸۱۱۳۸ - ۰۲۱۸۸۴۵۸۶۱۹

شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح تا ۱۷ و پنجشنبه تا ۱۲:۳۰

مجموعه استاندارد های ملی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

مجموعه استاندارد ملی پنل خورشیدی

همانطور که در مقاله قبلی نیز به آن اشاره شده ، استاندارد پکیج برق خورشیدی کمک می کند تا یک سیستم برق رسانی با کیفیت و با راندمان بالا طراحی گردد و علاوه بر برق رسانی بدون وقفه ، طول عمری بالا را نیز در بر داشته باشد . مجموعه استاندارد های تبیین شده از سوی سازمان های استاندارد جهانی می تواند یکی از مهم ترین منابع در طراحی یک چنین سیستم هایی باشد اما همیشه ، پارامتر هایی مانند شرایط محیطی مانع از جامعیت چنین استاندارد هایی می گردد و برای همین سازمان استاندارد ملی هر کشور ، مجموعه هایی را در نظر می گیرند که می تواند به عنوان مکملی در کنار استاندارد های جهانی در نظر گرفته شوند . در ادامه قصد داریم تا به معرفی استاندارد های ملی در زمینه پکیج خورشیدی و پنل خورشیدی بپردازیم . همچنین برای دسترسی به استاندارد های جهانی در رابطه با سیستم های برق خورشیدی ، می توانید به مقاله استاندارد های جهانی پکیج برق خورشیدی ، مراجعه نمایید .

  • استاندارد های ملی ایران مربوط به ماژول های فتوولتاییک

8492  ماژول های فتوولتاییک در محیط های با دما و رطوبت چرخه ای – روش آزمون
8495  عایق بندی کامل و پیوستگی مسیر زمینی ماژول های فتوولتاییک – روش آزمون
8496  آزمون عایق بندی کامل رطوبتی ماژول های فتوولتاییک – روش آزمون
11274-1  احراز شرایط ایمنی ماژول فتوولتاییک – قسمت اول : الزامات ساختمان ماژول
11881  ماژول های فتوولتاییک زمینی سیلیکون کریستالی – احراز شرایط طراحی و تأیید نوع
62108  مجموعه ها و ماژول های فتوولتاییک متمرکزکننده صلاحیت طرح و تأیید نوع
61646  ماژول های فتوولتاییک زمینی غشای نازك – صلاحیت طرح و تأیید نوع

  • استاندارد های ملی ایران مربوط به سلول های فتوولتاییک

8486  عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتاییک با استفاده از سلول های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده – روش آزمون
8488  اندازه گیری پاسخ طیفی سلول های فتولتائیک – روش آزمون
8490  کالیبراسیون سلول های مرجع اولیه فتوولتاییک غیر متمرکز سیلیکونی تحت تابش کلی – روش آزمون
8491  مشخصات ویژگی فیزیکی سلول های مرجع فتوولتاییک زمینی غیرمتمرکز
8494  کالیبراسیون سلول های مرجع ثانویه فتوولتاییک غیرمتمرکز – روش آزمون
10764  سلولها و باتری های ثانویه برای سیستم های انرژی فتوولتاییک – مقررات کلی و روشهای آزمون
8486  عملکرد الکتریکی سلول های فتوولتاییک با استفاده از سلول های مرجع تحت نور خورشید شبیه سازی شده – روش آزمون

  • استاندارد های ملی ایران مربوط به قطعات سیستم فتوولتاییک

6461-1  قطعات فتوولتاییک ؛ قسمت اول : اندازه گیری مشخصه های جریان – ولتاژ قطعات فتوولتاییک
6461-2  قطعات فتوولتاییک ؛ قسمت دوم : الزامات برای سلول های خورشیدی مرجع
8487  تعیین پارامتر عدم تطابق طیفی بین یک قطعه فتوولتاییک و یک سلول مرجع فتوولتاییک – روش آزمون
8485  مشخصات شبیه ساز خورشیدی برای آزمایش فتوولتاییک زمینی
8493  تبدیل انرژی خورشیدی فتوولتاییک – اصطلاحات و واژه ها
17025  الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
1307  آزمون های محیطی
1307-21  آزمونهای محیطی – آزمون استحکام اتصالات و پایه قطعات مجتمع
14115-10  روش تست استاندارد برای تعیین خطی بودن پارامتر قطعه فتوولتاییک توسط قرار گرفتن در معرض یک پارامتر تست

  • استاندارد های ملی ایران مربوط به کلیات سیستم فتوولتاییک

11859  سامانه های فتوولتاییک – ویژگی های اتصال به شبکه
11276  پارامترهای مشخصه سامانه های فتوولتاییک مستقل
11882  سامانه های مستقل فتوولتاییک – تصدیق طراحی
11275  سامانه های فتوولتاییک – پردازشگرهای توان – روش اندازه گیری بازده
11857  اجرای تعادل سامانه برای سامانه های فتوولتاییک – احراز شرایط طراحی محیط های طبیعی
11858  پایش عملکرد سامانه های فتوولتاییک – رهنمود هایی برای اندازه گیری ، تبادل ، تجزیه و تحلیل داده ها
11273  مقادیر مجاز سامانه های پمپاژ فتوولتاییک با اتصال مستقیم

مجموعه استاندارد های فوق مربوط به سازمان ملی استاندارد کشور بوده که می بایست از آن ها در طراحی ، ساخت ، نصب و پشتیبانی پکیج برق خورشیدی استفاده نمود . همچنین استاندارد های جهانی نیز وجود دارند و از سوی معتبر ترین سازمان های استاندارد تبیین شده اند . برای آشنایی با این این مجموعه می توانید به لینک مجموعه استاندارد های جهانی سیستم های برق خورشیدی مراجعه نمایید .

لطفا نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید

یو پی اس
پست بعدی

منابع تغذیه بدون وقفه - یو پی اس

استاندارد جهانی پنل خورشیدی
پست قبلی

مجموعه استاندارد های جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

To Top