انتخاب صفحه

پنل خورشیدی به منظور تولید انرژی الکتریکی باید در مقابل نور خورشید قرار بگیرد. جهت تابش خورشید هر روز از ساعات آغازین روز از سمت شرق و با زاویه صفر درجه نسبت به سطح زمین شروع می شود. سپس حوالی ظهر خورشید دقیقا از سمت جنوب و با زاویه تقریبی بین ۲۰ تا ۴۰ درجه در کشور ایران و متناسب با فصل به سطح زمین می تابد. سپس در ساعات پایانی روز خورشید به سمت غرب غروب و زاویه آن کم کم صفر و سرانجام تابش آن تا روز بعد در دسترس نیست.

به منظور دستیابی به حداکثر توان و راندمان در پنل خورشیدی بهتر است پنل خورشیدی رو به جنوب و متناسب با منطقه با زاویه ای تقریبی بین ۲۰ تا ۴۰ درجه روبه جنوب قرار گیرد.

استراکچر پنل خورشیدی وظیفه ثابت نگه داشتن جهت و زاویه پنل خورشیدی را بر عهده دارد. همچنین این قطعه پنل خورشیدی را در مقابل بار های وارد شده همانند بار باد حفظ و ثابت نگه می دارد. برخی از استراکچر ها دارای جهت و زاویه متغیر هستند که به طور معمول برای یک نیروگاه جدا از شبکه از صرف اقتصادی بالایی برخوردار نیست.