انتخاب صفحه

لیست قیمت انواع پمپ های آب خورشیدی


پمپ آب (کفکش) تکفاز با مشخصات زیر :

*ارتفاع : زیر 10 متر — *دهانه خروجی : 1 تا 2 اینچ — *دبی آب : 5 تا 25 لیتر در دقیقه — *توان کفکش : 0.5 تا 1 اسب  — *مدت زمان کارکرد در یک شبانه روز : 5 ساعت

عنوان

مشخصات الکتریکی

توضیحات

پنل خورشیدی

حدود 500 تا 1000 وات

نیاز به 5 تا 10 متر مربع برای نصب (بین 1.400.000 تا 2.800.000 تومان)

شارژکنترلر

حدود 20 یا 30 آمپر 24 ولت MPPT

بین 250.000 تا 400.000 تومان

باتری

حدود 2 تا 4 عدد باتری 120 آمپر ساعت

بین 1.300.000 تا 2.600.000 تومان

اینورتر

حدود 1 تا 2 کیلووات 24ولت تمام سینوسی

بین 1.000.000 تا 2.000.000 تومان

استراکچر (پایه پنل خورشیدی)

مخصوص نصب 2 تا 4 پنل 250 واتی (99*165سانتی متری)

بین 350.000 تا 550.000 تومان

سیستم پمپ آب خورشیدی

حدود 1.8 تا 3.6 کیلووات ساعت انرژی مصرفی

بین 4.500.000 تا 8.500.000 تومان

توضیحات :

 • این سیستم مناسب پمپ های آب تکفاز  و یا کفکش تکفاز 0.5 تا 1 اسب ( 370 تا 740 وات ساعت ) میباشد
 • حداقل هزینه های اعلام شده مخصوص پمپ نیم اسب و حداکثر قیمت اعلامی مربوط به پمپ های یک اسب میباشد
 • سیستم مورد نظر برای 5 ساعت کارکرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است ، در صورتیکه تعداد ساعت کمتر و یا بیشتر باشد به صورت تقریبی میتوان گفت هزینه ها به نسبت ساعت مصرفی تغییر میکند
 • برای بررسی دقیق تر سیستم پمپ آب خورشیدی مد نظر شما ، لطفا با شماره های دفتر تماس گرفته و با اعلام توان پمپ و یا حداکثر ارتفاع و قطر دهانه خروجی پمپ و همچنین میزان ساعت کارکرد به مشاورین سولار نیرو ، سیستم دقیق و طراحی شده را دریافت کنید.

پمپ آب (کفکش) تکفاز با مشخصات زیر :

*ارتفاع : 10 تا 20 متر — *دهانه خروجی : 1.25 تا 2.5 اینچ — *دبی آب : 10 تا 35 لیتر در دقیقه — *توان کفکش : 1 تا 2 اسب  — *مدت زمان کارکرد در یک شبانه روز : 5 ساعت

عنوان

مشخصات الکتریکی

توضیحات

پنل خورشیدی

حدود 1000 تا 2000 وات

نیاز به 10 تا 20 متر مربع برای نصب (بین 2.800.000 تا 5.500.000 تومان)

شارژکنترلر

حدود 40 آمپر 24 یا 48 ولت MPPT

بین 550.000 تا 1.500.000 تومان

باتری

حدود 4 تا 8 عدد باتری 150 آمپر ساعت

بین 3.400.000 تا 6.800.000 تومان

اینورتر

حدود 2 تا 5 کیلووات 24 و 48 ولت تمام سینوسی

بین 2.000.000 تا 5.000.000 تومان

استراکچر (پایه پنل خورشیدی)

مخصوص نصب 4 تا 8 پنل 250 واتی (99*165سانتی متری)

بین 500.000 تا 1.000.000 تومان

سیستم پمپ آب خورشیدی

حدود 3.7 تا 7.3 کیلووات ساعت انرژی مصرفی

بین 9.500.000 تا 19.500.000 تومان

توضیحات :

 • این سیستم مناسب پمپ های آب تکفاز  و یا کفکش تکفاز 1 تا 2 اسب ( 750 تا 1500 وات ساعت ) میباشد
 • حداقل هزینه های اعلام شده مخصوص پمپ یک اسب و حداکثر قیمت اعلامی مربوط به پمپ های دو اسب میباشد
 • سیستم مورد نظر برای 5 ساعت کارکرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است ، در صورتیکه تعداد ساعت کمتر و یا بیشتر باشد به صورت تقریبی میتوان گفت هزینه ها به نسبت ساعت مصرفی تغییر میکند
 • برای بررسی دقیق تر سیستم پمپ آب خورشیدی مد نظر شما ، لطفا با شماره های دفتر تماس گرفته و با اعلام توان پمپ و یا حداکثر ارتفاع و قطر دهانه خروجی پمپ و همچنین میزان ساعت کارکرد به مشاورین سولار نیرو ، سیستم دقیق و طراحی شده را دریافت کنید.

پمپ آب (کفکش) تکفاز با مشخصات زیر :

*ارتفاع : 20 تا 40 متر — *دهانه خروجی : 1.5 تا 4 اینچ — *دبی آب : 20 تا 45 لیتر در دقیقه — *توان کفکش : 2 تا 4 اسب  — *مدت زمان کارکرد در یک شبانه روز : 5 ساعت

عنوان

مشخصات الکتریکی

توضیحات

پنل خورشیدی

حدود 2000 تا 4000 وات

نیاز به 20 تا 40 متر مربع برای نصب (بین 5.500.000 تا 10.500.000 تومان)

شارژکنترلر

حدود 40 تا 60 آمپر 48 ولت MPPT

بین 1.500.000 تا 1.700.000 تومان

باتری

حدود 8 تا 16 عدد باتری 150 آمپر ساعت

بین 6.800.000 تا 13.500.000 تومان

اینورتر

حدود 5 تا 8 کیلووات 48 ولت تمام سینوسی

بین 5.000.000 تا 8.000.000 تومان

استراکچر (پایه پنل خورشیدی)

مخصوص نصب 8 تا 16 پنل 250 واتی (99*165سانتی متری)

بین 1.000.000 تا 2.000.000 تومان

سیستم پمپ آب خورشیدی

حدود 7.5 تا 14.5 کیلووات ساعت انرژی مصرفی

بین 20.000.000 تا 36.000.000 تومان

توضیحات :

 • این سیستم مناسب پمپ های آب تکفاز  و یا کفکش تکفاز 2 تا 4 اسب ( 1450 تا 2900 وات ساعت ) میباشد
 • حداقل هزینه های اعلام شده مخصوص پمپ دو اسب و حداکثر قیمت اعلامی مربوط به پمپ های چهار اسب میباشد
 • سیستم مورد نظر برای 5 ساعت کارکرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است ، در صورتیکه تعداد ساعت کمتر و یا بیشتر باشد به صورت تقریبی میتوان گفت هزینه ها به نسبت ساعت مصرفی تغییر میکند
 • برای بررسی دقیق تر سیستم پمپ آب خورشیدی مد نظر شما ، لطفا با شماره های دفتر تماس گرفته و با اعلام توان پمپ و یا حداکثر ارتفاع و قطر دهانه خروجی پمپ و همچنین میزان ساعت کارکرد به مشاورین سولار نیرو ، سیستم دقیق و طراحی شده را دریافت کنید.