انتخاب صفحه
روش محاسبه ظرفیت باتری پنل خورشیدی

روش محاسبه ظرفیت باتری پنل خورشیدی

باتری ها نقش بسیار مهمی را در کنار پنل خورشیدی و در سیستم های برق خورشیدی بازی می کنند و به همین دلیل بخش اصلی هزینه ها را می توان به آن ها نسبت داد . در هر پکیج برق خورشیدی ، پنل خورشیدی وظیفه تولید انرژی الکتریکی را بر عهده دارد و از طرفی درصد بیشتری از طول روز به...
انواع اختلالات رایج در برق شهر

انواع اختلالات رایج در برق شهر

منظور از برق شهر ، انرژی الکتریکی می باشد که از سوی نیروگاه های تولید برق آبی ، بادی ، گازی و سیکل ترکیبی به شبکه برق رسانی عمومی ارسال می شود که در نقاط مسکونی و تجاری ، مشترکین برای تغذیه تجهیزات الکتریکی مصرفی از آن استفاده می نمایند . مشخصه اصلی این برق برای...
منابع تغذیه بدون وقفه – یو پی اس

منابع تغذیه بدون وقفه – یو پی اس

منابع تغذیه بدون وقفه Uninterruptible Power Supply که به اختصار به آن ها UPS ( یو پی اس ) گفته می شود ، دستگاهی الكترونیكی است به منظور تامین پیوسته انرژی برای دستگاه های مصرف كننده كه به اختلالات موجود در شبكه و قطع بـرق حـساس بـوده و بـه دلیل ضرورت و حساسیت های فوق...
مجموعه استاندارد های ملی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

مجموعه استاندارد های ملی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

همانطور که در مقاله قبلی نیز به آن اشاره شده ، استاندارد پکیج برق خورشیدی کمک می کند تا یک سیستم برق رسانی با کیفیت و با راندمان بالا طراحی گردد و علاوه بر برق رسانی بدون وقفه ، طول عمری بالا را نیز در بر داشته باشد . مجموعه استاندارد های تبیین شده از سوی سازمان های...
مجموعه استاندارد های جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

مجموعه استاندارد های جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی

مجموعه استاندارد جهانی سیستم برق خورشیدی و پنل خورشیدی در جهت افزایش کیفیت پکیج های برق خورشیدی متصل و مستقل از شبکه تبیین شده اند . با رعایت چنین مواردی در هر پروژه ، می توان از کارکرد صحیح و با کیفیت سیستم اطمینان کامل به عمل آورد . در ادامه قصد داریم هر کدام از این...
انواع سلول خورشیدی و پنل خورشیدی

انواع سلول خورشیدی و پنل خورشیدی

به طور کلی پنل های خورشیدی از ماژول های خورشیدی کوچک تشکیل می شوند و این ماژول ها خود نیز سلول های خورشیدی است که انـرژی خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـی کننـد . شکل زیر طرحی از سلول خورشیدی ، ماژول خورشیدی , پنل خورشیدی و آرایه خورشیدی را نشان می دهد . سلول های خورشیدی...
پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

طراحی پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه به گونه ای است که باید مستقل از شبکه  برق سراسری عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا باشد . این واحد ها مستقیماً به بار متصل می شـوند و تمـام بـار را بـر خلاف سیستم های متصل به شبکه تامین می نمایند ....
پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

به منظور تقویت شبکه سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل های ایـن مشـکل می باشد . امروزه سیستم های برق خورشیدی متصـل بـه شـبکه...