اینورتر متصل به شبکه

اینورتر متصل به شبکه

اینورتر متصل به شبکه ( Grid Connected Inverter ) یا اینورتر آنگرید ( On-Grid Inverter )، مبدلی برای تبدیل شکل موج و سطح ولتاژ برق تولید شده توسط پنل های خورشیدی یک نیروگاه خورشیدی به شکل موج و سطح ولتاژ شبکه برق شهر و برق فشارقوی است که به طور معمول در خروجی یک نیروگاه خورشیدی، بعد از تابلو برق DC و قبل از تابلو برق AC نصب می شود. به طور معمول ورودی هر اینورتر شامل یک یا چند استرینگ است که آرایه هایی از پنل های خورشیدی به آن متصل می شوند. خروجی نیز در توان های پایین به صورت تکفاز و در توان های بالا به صورت سه فاز با فرکانس 50 هرتز است که در نیروگاه های توان پایین به صورت مستقیم به شبکه برق شهر و در نیروگاه های توان بالا توسط ترانس افزاینده به شبکه برق فشار قوی متصل می شوند.

نمایش 1–16 از 75 نتیجه